วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

10 โรคป่วยหน้าหนาว วัยรุ่นระวังให้ดีนะ!!


1. โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำมูก น้ำลาย สามารถติดต่อกันได้ทางการหายใจ ไอหรือ จามรดกัน เชื้อมักแพร่กระจายในสถานที่แออัดไม่มีอากาศถ่ายเท เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โดยอาการจะเริ่มต้นจากการมีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย น้ำมูกไหล ไอ จาม เจ็บหรือแสบคอ บางคนอาจหนาวสั่น แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ก็มักจะมีอาการรุนแรงกว่าการติดหวัดธรรมดา คือ ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะมาก ปวดตามกล้ามเนื้อ ตามกระดูก คลื่นไส้ กินได้น้อยลง ร่วมกับอาจมีภาวะขาดน้ำหากมีอาการอาเจียนร่วมด้วย และควรระวังโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ คออักเสบ ในเด็กเล็กและผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ

2. โรคหลอดลมอักเสบ

เป็นโรคที่อาจเกิดตามหลังไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส จะมีอาการไอและไอมากตอนกลางคืน โดยระยะแรกจะไอแห้ง ๆ มีเสียงแหบและเจ็บหน้าอกมาก เสมหะมีสีเหลืองหรือเขียว มีไข้ อ่อนเพลีย ในเด็กอาจไอมากจนอาเจียน บางรายมีอาการคล้ายหอบหืดจากภาวะหลอดลมหดเกร็งตัว โดยปกติโรคนี้สามารถหายได้เองภายใน 1-3 สัปดาห์ แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนหากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม ก็อาจลุกลามถึงขั้นปอดอักเสบได้ การรักษาเบื้องต้น คือการพักผ่อนให้มาก ควรดื่มน้ำอุ่นมาก ๆ เพื่อช่วยให้เสมหะระบายออกได้ง่ายขึ้น หลีกเลี่ยงดื่มน้ำเย็น งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงอยู่ในที่ ที่มีอากาศเสียหรือฝุ่นละอองมาก ๆ

3. โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ

เป็นโรคที่อาจเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดหรือติดจากเชื้อโดยตรงได้ ปอดบวมมักพบในเด็ก สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ น้ำมูก น้ำลาย และใช้ของร่วมกัน มีระยะฟักตัวของโรค 1-3 วัน และอาจนานถึง 1 สัปดาห์ในบางราย โรคปอดบวมเป็นโรคที่ควรระวังเป็นอย่างมาก เพราะในปีที่ผ่านมาพบว่าโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กแรกเกิดถึงขวบปีแรก อาการจะเกิดตามหลังโรคหวัดประมาณ 2-3 วัน ดังนั้นหากพบว่าสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับอาการโดยเฉพาะในเด็กเล็กให้ควรนำมาปรึกษาแพทย์ เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ

4. โรคหัด

พบมากในเด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ขวบ ติดต่อได้จากการไอ จามรดกัน หรือได้รับละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย เข้าไป โรคหัดมักเกิดในช่วงฤดูหนาวยาวต่อช่วงฤดูร้อน ปัจจุบันมีวัคซีนสำหรับฉีดป้องกัน อาการของโรคหัดจะเริ่มจากมีไข้ น้ำมูก ไหล ไอ ตาแดง อาการจะรุนแรงมากขึ้น จนมีอาการปวดเมื่อยตัว ถ่ายเหลว ผื่นของไวรัสหัดจะขึ้นราววันที่ 4 หลังรับเชื้อ หลังจากนั้นไข้จะค่อย ๆ ลด เมื่อผื่นกระจายทั่วตัว ระหว่างนั้นต้องระวังการเสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ อุจจาระร่วง สมองอักเสบ และภาวะทุพ โภชนาการ

5. โรคหัดเยอรมัน

เชื้อไวรัสหัดเยอรมัน ทำให้มีไข้ต่ำจนถึงไข้สูง มีผื่นแดงคล้ายหัด แต่ลักษณะผื่นจะใหญ่และเป็นกลุ่ม ๆ กระจายตัวห่างกว่า ในเด็กเล็กจะมีอาการไม่รุนแรงเท่าในผู้ใหญ่ โดยเฉลี่ยจะมีอาการประมาณ 1-5 วัน มีไข้ ผื่นแดงตามตัว อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร สิ่งสำคัญคือ ต้องระมัดระวังไม่ให้ติดเชื้อในระหว่างการตั้งครรภ์

6. โรคอีสุกอีใส

พบว่ามักเกิดในเด็ก แต่พบได้น้อยในผู้ใหญ่ อาการแรกเริ่มจะมีไข้ต่ำ ๆ เหมือนไข้หวัด หลังจากนั้นจะมีผื่นแดง ตุ่มนูนขึ้น และจะเปลี่ยนเป็นตุ่มพองใสประมาณ 2-3 วันนับตั้งแต่เริ่มมีไข้ หลังจากนั้นตุ่มพองใสก็จะกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วค่อย ๆ เริ่มแห้งตกสะเก็ด ทั้งนี้ ผื่นอาจขึ้นได้ในคอ ตา และปาก ทำให้กินอาหารได้น้อย เกิดอาการขาดน้ำ โดยทั่วไปหากได้รับการดูแลที่เหมาะสม โรคจะสามารถหายได้โดยตัวเองโดยไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

7. โรคอุจจาระร่วง

สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด และมักพบผู้ป่วยได้มากในหน้าหนาว สามารถติดต่อได้จากการดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป นอกจากนี้ยังติดต่อทางน้ำลาย น้ำมูกได้เช่นกัน ลักษณะอาการจะถ่ายเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวบ่อยครั้ง แม้อาการไม่รุนแรง แต่อาจมีอาการขาดน้ำรุนแรงได้ในบางราย ภาวการณ์การติดเชื้อมักพบได้ในชุมชน ศูนย์ฝากเลี้ยงเด็ก หรือสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากๆ ดังนั้น การออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารปรุงสุก ดื่มน้ำสะอาด ก็จะเป็นการป้องกันโรคอุจจาระร่วงได้

8. โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบ

เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหน้าหนาวเช่นกัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสคนละชนิดกับโรคตาแดงที่เกิดขึ้นในหน้าร้อน การสัมผัสกับเชื้อมักเกิดจากมือที่สกปรก ไปหยิบจับ หรือสัมผัสกับขี้ตา น้ำตาของผู้ที่เป็นโรคแล้วมาป้ายตา ตัวเอง โรคตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบสามารถระบาดได้ง่ายโดยเฉพาะในเด็กนักเรียน ส่วนการป้องกันให้หมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่เอามือขยี้ตา ไม่คลุกคลีกับคนเป็นโรค เมื่อเป็นโรคควรหยุดงานหรือหยุดเรียน เพื่อไม่ไห้ติดต่อไปยังผู้อื่น

9. โรคผิวหนังแห้งอักเสบ

เมื่อผิวกระทบอากาศเย็น ทำให้มีความชื้นสัมพัทธ์น้อยและแห้ง การสูญเสียน้ำออกจากผิวหนังก็จะเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ผิวหนังเกิดปัญหาแห้งหยาบ เป็นขุย แตก ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ก่อความรำคาญ เพราะเมื่อผิวแห้งมากจะรู้สึกคัน ยิ่งอากาศหนาวมาก ๆ จะยิ่งแสบร้อนและคัน หากดูแลไม่ดีอาจเกิดแผลอักเสบจากการเกาจนเลือดออก และมีสิ่งสกปรกเข้าแผลจนเกิดการติดเชื้ออักเสบขึ้นได้ การป้องกัน คือการรักษาความชุ่มชื้นจากภายในและภายนอกร่วมกัน โดยการดื่มน้ำและผลไม้ให้มากขึ้น เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการอาบน้ำ โดยลดอุณหภูมิของน้ำลงไม่ควรอาบน้ำร้อนเกิน 34 องศาเซลเซียส ทามอยส์เจอร์ไรเซอร์หลังอาบน้ำ หากมีผิวแห้งมาก ๆ แนะนำให้ใช้น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นได้นาน และหากผิวหนังแห้งอักเสบรุนแรงหรือคันมาก ๆ ให้รีบไปพบแพทย์

10. โรคผิวหนัง

เช่น เชื้อรา กลาก เกลื้อน การแพ้ทางผิวหนัง จากเสื้อกันหนาวหรือเครื่องนุ่งห่มมือสอง ผู้ที่นิยมชมชอบเสื้อผ้ามือสองต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะแม้ว่าราคาของเสื้อมือสองจะค่อนข้างถูกกว่า แต่ไม่ทราบแน่ชัดถึงที่มา จึงมั่นใจไม่ได้ว่ามีความสะอาดหรือไม่ ทั้งยังอาจนำพาโรคมาสู่ผิวหนังได้อีกด้วย ดังนั้น จะต้องสืบหาที่มาของเสื้อผ้าเหล่านั้นเสียก่อน หรือต้องทำความสะอาดให้ถูกวิธี เช่น การซักล้าง การต้มฆ่าเชื้อ การตรวจสอบรอยด่างดำ รอยคราบสารคัดหลั่ง รวมไปถึงกลิ่นอับชื้นที่ติดอยู่ เพราะนอกจากเชื้อราแล้ว โรคตับอักเสบหรือไวรัส บางชนิด อาจส่งผลร้ายต่อผิวหนังได้ ดังนั้น ควรมีการต้มให้เดือด ซักล้างให้สะอาด ฆ่าเชื้อก่อนและนำไปตากแดดให้แห้งสนิท ก็จะช่วยสร้างความแน่ใจให้กับผิวหนัง

เพื่อนๆก็อย่าลืมป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพกัยด้วยนะคะ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่สุกและสะอาด ในสัดส่วนที่เหมาะสม ครบทั้ง 5 หมู่ หลีกเลี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วย ที่ไม่สบาย แค่นี้คงไม่ยากเกินไปใช่ป่าว ^^ อ๊ะๆ!! แล้วอย่าลืมหมั่นพบคุณหมอ ตรวจสุขภาพด้วยนะคะ ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันก็ดีเหมือนกัน .. โรคอีสุกอีใส โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
รองเท้ากีฬา

ขายขี้หน้า! คาเมนไรเดอร์ช่วยเด็กยากจนแฉ โดนเบนซ์เฉี่ยว แต่ไร้คำขอโทษ


เกิดเป็นกรณีวิจารณ์ในโลกออนไลน์หลังจากที่นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอากิฮิโระ โทมิ หรือที่รู้จักกันในนาม คาเมนไรเดอร์ เขามักแต่งกายเป็นคาเมนไรเดอร์ ขี่จักรยานยนต์ที่เแปลงโฉมเป็นไซโคลนเหมือนในภาพยนตร์การ์ตูนฮีโร่ชื่อดัง โดนรถเบนซ์คันหนึ่งเฉี่ยวเข้า ขณะที่กำลังขี่ไซโคลนไปแจกจ่ายขนมให้เด็กๆตามชุมชนแออัด แต่ไมได้รับการขอโทษใดๆ

ทั้งนี้คาเมนไรเดอร์ได้ขี่ไซโคลนตามไปเจอรถเบนซ์คันดังกล่าวที่โรงพยาบาล แต่ก็ไม่ได้รับคำขอโทษจากคนขับรถเบนซ์คันดังกล่าวแม้แต่คำเดียว แต่กลับตอบเพียงว่าจะโทรเรียกประกันมาคุยด้วย เขาจึงตัดสินใจบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านทางเฟสบุ๊กส่วนตัว โดยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเสียใจต่อความแล้งน้ำใจของคนขับรถเบนซ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องราวของเขาถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้รับกระแสวิจารณ์ถึงการกระทำของคนขับรถเบนซ์เป็นจำนวนมาก

สำหรับข้อความทั้งหมดที่ คาเมนไรเดอร์ บอกเล่าผ่านทางเฟสบุ๊ก มีดังนี้

スラムの子らには本当に申し訳なかったのですが
昨日は予定していた地区にボランティアができませんでした。
เมื่อวานนี้ผมไม่ได้ไปที่ชุมชน ผมรู้สึกเสียใจมาก

目的地に行こうとしていた道すがら、サイクロンが追突されたのです。
ไซโคลนโดนชนท้ายตอนกำลังเดินทาง

幸いマフラーが少し傷ついただけですみましたが
問題なのは相手の行動でした。
โชคดีที่ไซโคลนถลอกนิดหน่อย แต่ปัญหาคือกิริยาท่าทางของคนขับ

なんと謝りもせず左折して姿をくらましてしまったのです。
ไม่อยากจะเชื่อว่า เขาจะขับรถหนี

怪我もほとんどないですし、サイクロンの損害も軽微でしたので
相手が素直に非を認め謝るようなら自分もそのままにしていたと思いますが
ผมไม่ได้บาดเจ็บอะไรและรถไซโคลนก็แค่ถลอก ผมคิดว่าตอนนั้นผมจะพูดว่า “ไม่เป็นไร” ถ้าหากเขาพูดว่า “ขอโทษ”

そのまま姿をくらますという行為に自分は腹がたってしまいました。
แต่เขาขับรถหนีไป ผมเลยรู้สึกโกรธ

幸い近くの病院駐車場に車をみつけ、ドライバーを待つこと三時間。
ผมโชคดีที่เจอรถคันนั้นจอดอยู่ในโรงพยาบาล และรออยู่เกือบ 3 ชั่วโมง

ドライバーに

「なぜ逃げたんですか」

と聞くも一切謝罪無し。

「・・・インシュランス」

とだけいい。保険会社の事故係を呼ぶだけでした。
ผมถามเขา “ทำไมถึงขับหนี?” แต่เขาก็ไม่พูดแม้แต่คำว่าขอโทษ พูดแค่ “จะโทรเรียกประกัน”

自己の処理に結果4時間もかかりました。
สุดท้ายก็เสียเวลาไป 4 ชั่วโมง

彼の乗用車はベンツでした。
เขาขับรถเบนซ์

タイでベンツを乗るような人は間違いなく金持ちと言えます。
ในประเทศไทยคนขับเบนซ์ แน่นอนคือคนรวย

買ったとしてもトヨタやホンダなどより遙かに維持費のかかる車です。
การซื้อรถเบนซ์ต้องใช้เงินเยอะในการรักษา

しかしタイでベンツやBMWを乗る人達は、それに見合うような高級な精神まで持っているのでしょうか。
แต่ผมอยากจะถามพวกเขา พวกเขามีมนุษยธรรมสูงเหมือนกับรถเบนซ์ไหม

少なくとも先進国でベンツやBMWを乗る人達にそのような人達はほとんどみません。
อย่างน้อยก็หาคนแบบนี้ได้ยากในประเทศที่พัฒนาแล้ว

私はタイを嫌いたくありません。
ช่วยฟังผมหน่อยนะครับ ผมไม่อยากจะเกลียดคนไทย

ですので敢えて言います。
ตอนนี้ ผมเกลียดที่จะพูดเรื่องนี้

富める人達はその富に見合うべき気高い精神性を持つべきです。
ถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติ คุณควรมีมนุษยธรรมสูงเหมือนกับทรัพย์สมบัติที่มี

そうでないなら、トカゲやヘビが高級車を運転している風景と同じです。
ถ้าคุณไม่เป็นแบบนั้น ก็ไม่ต่างจากสัตว์เลื้อยคลานขับรถ

タイを愛する外国人として、今回のことはとても残念に思っています。
ในฐานนะคนต่างชาติที่รักเมืองไทย ผมรู้สึกเสียความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้
รองเท้ากีฬา

‘อึ้งย้ง’สุดทนร้องสน.ประเวศสอบปณ.อ่อนนุช


นักร้องลูกทุ่ง “อึ้งย้ง กานต์รวี” สุดทน ร้อง สน.ประเวศ ตรวจสอบไปรษณีย์อ่อนนุช หลังพบว่า จดหมาย พัสดุ ถูกแอบเปิดก่อนถึงมือนาน 3 ปี

น.ส.กานต์รวี โกศลพิศิษฐ์ หรือ อึ้งย้ง กานต์รวี นักร้องลูกทุ่ง และนักแสดง เดินทางเข้าร้องทุกข์ เพื่อบันทึกประจำวันที่ สน.ประเวศ เพื่อให้ตรวจสอบพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สาขาอ่อนนุช ที่สงสัยว่าแอบเปิดซองจดหมายและพัสดุก่อนถึงมือผู้รับ

โดย อึ้งย้ง กานต์รวี เปิดเผยภายหลังเข้าแจ้งความ ว่า ตนย้ายบ้านมาอยู่ที่อ่อนนุช เมื่อกลางปี 2552 กระทั่งปี 2553 เริ่มมีแฟนเพลง และเพื่อนๆ ส่งจดหมาย และพัสดุ มาที่บ้าน แต่พบว่าซองพัสดุ และจดหมายต่างๆ มักถูกแอบเปิดก่อน จึงไปร้องเรียนกับทาง ผู้อำนวยการไปรษณีย์สาขาอ่อนนุช ซึ่งในช่วงนั้น ได้ส่งผู้ใหญ่มาไกล่เกลี่ย และเจรจา โดยรับปากว่าจะตรวจสอบให้ และไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก จากนั้น ทิ้งเวลามาประมาณ 6 เดือน พบว่าซองจดหมายที่ถูกส่งมาหาตนที่บ้านก็ถูกแอบเปิดอีก และเป็นมาตลอดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

กระทั่งล่าสุด เมื่อวานนี้ มีกล่องพัสดุส่งมาจาก สสส. มีร่องรอยการเปิดยาวประมาณ 1 คืบ จึงสุดจะทนกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ ที่กระทำการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และตัดสินใจ แจ้งความดำเนินคดี ที่ สน.ประเวศ เพื่อให้ตำรวจ ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์คนดังกล่าว

สำหรับ อึ้งย้ง กานต์รวี เป็นนักร้องลูกทุ่งใสังกัดค่าย บุญวิเศษ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เจ้าของอัลบั้ม สะโพกติดสปริง และ คุณอา นาคอนด้า ล่าสุด มีผลงานภาพยนตร์ เรื่อง องค์บาก 2 ในบทเสือสมิง
รองเท้ากีฬา

แรง เนติวิทย์โพสFBรู้สึกคลื่นไส้ เวลาร้องเพลงชาติ


วันนี้(19ธ.ค.)  จากกรณีที่นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเลขาธิการสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยได้โพสคลิปผ่านทางยูทูปให้กำลังใจอั้ม เนโกะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุดได้มีการโพสต์ข้อความบนหน้าเฟซบุ๊คสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวเผยว่า

“หลังจากได้แสดงเจตจำนงสนับสนุนการกระทำของคุณอั้ม เนโกะผู้อำนวยการฝากครู มาบอกว่า ไม่อยากให้นำธงดำขึ้นเป็นธงชาติ ก็ไม่รู้หมายความว่าอย่างไร

สำหรับผม ธงดำ ธงแดง ธงขาว ไม่มีสาระสำคัญอะไร ยิ่งธงชาติปัจจุบันผมเห็นว่าเป็น สิ่งที่ต้องแก้ไข ผมร้องเพลงชาติทีไรผมรู้สึกคลื่นไส้ทุกที”

ทั้งนี้จากการโพสต์ดังกล่าวแสดงความไม่พอใจให้กับชาวสังคมออนไลน์เป็นอย่างมาก เพราะหลายคนยึดถือว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ควรเคารพนับถือ
รองเท้ากีฬา

เตือนชายไทย ฉีดน้ำมันมะกอกเพิ่มไซด์เสี่ยงเน่า

เพิ่มคำอธิบายภาพ

อย. เตือนชายไทย อย่าหลงเชื่อนำน้ำมันมะกอกฉีดเข้าที่อวัยวะเพศ เพิ่มขนาด เสี่ยงติดเชื้ออวัยวะเพศเน่าใช้การไม่ได้

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้มีข่าวชายหนุ่มฉีดน้ำมันมะกอกหวังเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ จนเน่า แถมเสื่อมสภาพไม่สามารถใช้การได้ นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอเตือนมายังชายหนุ่ม ทั้งหนุ่มเล็ก หนุ่มใหญ่ อย่าคิดลองฉีดน้ำมันมะกอกเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศเป็นอันขาด

เนื่องจาก การนำน้ำมันมะกอกมาฉีดเข้าสู่ร่างกาย/อวัยวะเพศนั้น จัดเป็นสารแปลกปลอมที่ฉีดเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งร่างกายจะต่อต้านสารแปลกปลอมนั้น ก่อให้เกิดอาการที่ตามมาคือ ระคายเคือง บวม อักเสบ หากไม่รีบนำออกจะเกิดการเน่าเสีย เนื้อเยื่อถูกทำลาย เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจรุนแรงถึงขั้นอวัยวะเพศไม่สามารถใช้การได้อีก ทั้งนี้

จากการตรวจสอบของ อย. พบว่า ไม่มีการขึ้นทะเบียนน้ำมันมะกอก เพื่อใช้ในการฉีดแต่อย่างใด ดังนั้นน้ำมันมะกอกที่ใช้กันจึงไม่ปลอดภัยและมีโอกาสติดเชื้อได้สูง เพราะฉะนั้น อย่าคิดลองเป็นอันขาด เพราะผลที่ตามมาอาจทำให้เกิดความพิการไปตลอดชีวิต หรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

หากผู้บริโภคพบเห็นการอวดอ้างสรรพคุณฉีดน้ำมันมะกอกสามารถทำให้อวัยวะเพศใหญ่ได้ อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ขอให้แจ้งร้องเรียนมายังสายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อทางราชการจะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 รองเท้ากีฬา

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นานทีจะได้เห็น สะพานกรุงเทพฯยกเปิดให้เรือผ่านวันนี้(17ธ.ค.) กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งว่าช่วงเวลา 09.00-09.30 น.ที่ผ่านมาได้มีการ ปิดการจราจรบนสะพานกรุงเทพ

เพื่อเปิดสะพานให้เรือผ่าน 2 ลำ โดยเป็นเรือรบ1ลำและเรือขนส่งสินค้าอีก 1 ลำ ส่งผลให้การจราจรบริเวณดังกล่าวติดขัดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ทั้งนี้สะพานกรุงเทพฯเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่สามารถปิด-เปิด ให้เรือรบเข้าออกได้ โดยเปิดใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 54 ปี แล้ว แต่กลไกของสะพานยังสามารถทำงานได้ โดยภาพการเปิด-ปิดสะพานกรุงเทพฯในปัจจุบันนับว่าหาชมได้ยาก เพราะหากจะมีการเปิดกลางสะพานจะต้องมีการปิดการจราจรโดยรอบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
รองเท้ากีฬา

น่ากลัว เตือนทำศัลยกรรม จมูกทะลุ ซิลิโคลนโผล่


วันนี้(17 ธ.ค.) ชาวสังคมออนไลน์แชร์คลิปของคุณน้ำหนาว (Numnoww Ze) ซึ่งอัพคลิปผ่านโซเชียลแคม เผยให้เห็นแผลที่บริเวณจมูกซึ่งเกิดจากการศัลยกรรม

โดยเจ้าตัวเผยว่าแผลนี้มาจากการที่ซิลิโคนในจมูกทะลุออกมา ซึ่งจมูกนี้ตนทำศัลยกรรมมากว่า 3 ปีแล้ว ซึ่งที่อัพคลิปเพราะอยากจะเตือนภัยให้กับชาวสังคมออนไลน์ได้รับรู้ว่าก่อนที่จะศัลยกรรมจมูกควรจะศึกษาและเลือกหมอให้ดีก่อน รวมไปถึงศึกษาถึงความเป็นได้ว่าจะทำให้จมูกโด่งได้ขนาดไหน ซึ่งจะต้องดูความเหมาะสมของแพทย์ด้วย ไม่ใช่แต่ว่าจะเอาจมูกพุ่งอย่างเดียว ไม่เช่นนั้นจะเป็นอย่างนี้ ท

ทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ขณะนี้เจ้าของได้ทำการรักษาเอาซิลิโคนออกจากจมูกแล้ว
รองเท้ากีฬา