วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2556

ประธาน กบอ. ยกเลิกการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของกรมชลฯสำนักข่าวไทย 25 ก.ย.-ประธาน กบอ. ยกเลิกการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของกรมชลประทานที่เป็นปัญหาขัดแย้งกับเอ็นจีโอ ด้วยการจัดทำโครงการเขื่อนแม่วงก์ใหม่ เพื่อเป้าหมายการระบายน้ำท่วม

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธาน กบอ. มอบนโยบาย ศูนย์เตรียมพร้อมเฉพาะกิจรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2556 - 2557 ที่มีการประชุมนัดแรกหลังนายกรัฐมตรีมีประกาศแต่งตั้ง ด้วยการสั่งการให้เร่งระบายน้ำในช่วง 1-2 วันนี้ เพื่อระบายน้ำออกสู่ทะเลด้วยเปิดประตูน้ำ แต่ก็คาดว่าปทุมธานี กรุงเทพ อาจะได้รับผลกระทบบ้างแต่ไม่มากเท่าปี 2554

สำหรับโครงการเขื่อนแม่วงก์ ซึ่ง NGO คัดค้านรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) เป็นเขื่อนแม่วงก์ ที่เสนอโดยกรมชลประทาน ซึ่งกบอ.จะไม่นำมาใช้ แต่ได้ให้บริษัทไอทีดี พาวเวอร์ ไชน่า จอยต์เวนเจอร์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโครงการเขื่อนแม่วงก์ใหม่ โดยมูลค่าการก่อสร้างน้อยลงกว่าที่เคยขออนุมัติ ครม. ในโครงการเดิม 13,000 ล้านบาท และเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมเพื่อการชลประทานเป็นการควบคุม และระบายน้ำท่วม ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มทำรายงานอีเอชไอเอฉบับใหม่ได้ทันที ที่การทำประชาพิจารณ์โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทเสร็จสิ้น

นายปลอดประสพ กล่าวอีกว่าความขัดแย้งจากการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ตนจะนำผู้มีความเห็นต่าง รวมทั้งผู้เห็นด้วยกับโครงการมาหารือ หลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นลงตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น